Nacionalni agregator e-vsebin.

Postanite vidni na Europeani, v repozitorijih znanja in širše.

Objavite zbirko na agregator.si.

Zagotovite ponovno uporabo vaših metapodatkov brez odvečnih postopkov.O agregatorju

Nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture, je storitev, ki metapodatke o digitalnih zbirkah slovenskih ustanov s področja kulture, zbira, hrani in posreduje Europeani, evropski digitalni knjižnici, muzeju in arhivu.Zakaj deliti svoje zbirke?

 • Vaše digitalne zbirke bodo pridružene spletnemu viru, na katerem svoje digitalne zbirke prikazuje na tisoče različnih ustanov s področja kulture, širom Evrope.
 • S pridružitvijo svojih digitalnih zbirk Europeani, bodo vaše digitalne vsebine dosegle novo občinstvo, ki ni lokalno in jezikovno omejeno.
 • Povečali boste prepoznavnost svoje ustanove na mednarodni ravni.
 • Povezali se boste in sodelovali z drugimi ustanovami, pri projektih, digitalizaciji gradiva in dopolnjevanju že obstoječih digitalnih zbirk.
 • Vaši metapodatki bodo skladni z Europeaninim podatkovnim modelom (Europeana Data Model - EDM), katerega uporabljajo številne digitalne knjižnice in druge ustanove s področja kulture širom Evrope.
 • Vaši metapodatki bodo pridobili dodano vrednost, ki jo vašim digitalnim zbirkam prispevajo povezani odprti podatki (ang. Open Linked Data).
 • Vaši metapodatki bodo varno in trajno hranjeni v repozitoriju nacionalnega agregatorja.
 • Kar pa je najpomembnejše, vaše fizično gradivo, dokumenti ali artefakti bodo s pomočjo celotnega procesa, od digitalizacije do objave na spletu, zaživeli na novo.

Kako deluje proces

Če želite svoje zbirke pridružiti Europeani, ki je ena izmed največjih spletnih storitev za dostop do digitalnih virov, v katerem je mogoče najti zbirke velikega števila evropskih ustanov s področja kulture, je pomembno, da so vaše zbirke že v digitalni obliki in objavljene na spletu. Če vašega gradiva ali artefaktov še nimate v digitalni obliki, se lahko za digitalizacijo dogovorite tudi z nami. Vse kar nato potrebujemo od vas, so metapodatki, ki opisujejo digitaliziran objekt kulturne dediščine. Metapodatki morajo biti le dovolj natančni, v pravilno obliko in format pa bomo jih oblikovali mi. Te nato v obliki xml datoteke trajno hranimo v našem repozitoriju, preko protokola OAI-PMH pa jih posredujemo Europeani. Na Europeaninem portalu je prikazan predogled slike, metapodatki in povezava na lokacijo, kjer se vaš digitalni objekt nahaja, torej na vaš spletni portal oziroma spletno stran. S tem lahko znatno povečate promet na vaši spletni strani.Europeana

Europeana je platforma za dostop do digitalne kulturne dediščine Evrope. Je digitalna knjižnica, arhiv in muzej. Uporabnikom omogoča dostop do več kot 53 milijonov digitaliziranih objektov iz več kot 3500 evropskih knjižnic, muzejev, galerij, arhivov in drugih avdiovizualnih zbirk, pri čemer pa je potrebno vedeti, da Europeana sama ne hrani digitalnih objektov, temveč zgolj objavlja metapodatke, ki so strukturirani opisi digitalnih objektov kulturne dediščine. Metapodatkovni zapis se je skozi leta spreminjal. Danes je v uporabi EDM – Europeana Data Model (Europeanin podatkovni model), ki je prešel v uporabo pri mnogih ustanovah, ki delujejo na področju kulturne dediščine.EDM – Europeana Data Model (Europeanin podatkovni model)

Europeanin podatkovni model je integracijski medij, ki omogoča zbiranje, povezovanje in obogatitev opisov digitalnih objektov kulturne dediščine, ki jih zagotovijo ponudniki vsebin. Kot takšen mora vsebovati vsak element, ki ga lahko najdemo v opisu objekta in ga zagotovi ponudnik. Ker se opisi različnih elementov razlikujejo od ponudnika do ponudnika, je te praktično nemogoče popolnoma definirati, zato je nabor elementov odprt, kar pomeni, da ga je mogoče razširiti in prilagoditi glede na potrebe novih ponudnikov. (povzeto po Definition of the Europeana Data Model v5.2.7) Da lahko svoje zbirke priključite Europeani, morajo biti vaši metapodatki oblikovani v skladu z Europeaninim podatkovnim modelom (Europeana Data Model EDM). Za pretvorbo iz metapodatkovnega modela, ki ga uporabljate v vaši ustanovi, v EDM, poskrbimo mi. Vse kar potrebujemo od vas, so metapodatkovni opisi digitaliziranih objektov.Avtorska pravica, javna domena in licenciranje dostopa in uporabe gradiva

Pri digitalizaciji in objavljanju vaših zbirk, posvečamo posebno pozornost avtorski pravici. Če gradivo ali objekt ni v javni domeni, morate pridobiti dovoljenje za objavo. Objekt mora biti označen z ustrezno Europeanino licenco za dostopnost in uporabo gradiva. Izjema: Zakon o avtorski in sorodni pravici (ZASP) je stopil v veljavo 29. 4. 1995, pred tem je veljalo, da je avtorsko delo varovano za čas življenja in 50 let po smrti avtorja. Tako so dela, katerih avtorji so umrli pred letom 1944 v javni domeni.Materialna avtorska pravica

Če je delo, ki ga želimo digitalizirati in objaviti na spletu, še avtorskopravno varovano, moramo od avtorja, avtorjevega dediča ali morebitnega drugega lastnika avtorske pravice pridobiti dovoljenje za reproduciranje za shranitev v elektronski obliki.Osirotelo delo

Je delo, katerega avtorjev po skrbnem iskanju ni bilo mogoče najti ali opredeliti, je varovano z ZASP in je bilo prvič izdano ali priobčeno javnosti v državi članici Evropske unije, ali če ga je, s soglasjem avtorja, objavila pravna oseba in je mogoče domnevati, da avtor ne nasprotuje objavi dela.Europeanine licence za dostop in uporabo gradiva

Ena izmed prednosti spletnega deljenja vaših zbirk na Europeani je, da bodo te, z uporabo mednarodno interoperabilnih licenc za dostop in uporabo gradiva lažje dosegljive in uporabnejše. Več o licencah, ki jih za označevanje dostopa in uporabo gradiva, uporablja Europeana lahko najdete na sledečem naslovu: http://rightsstatements.orgEuropeana Data Exchange Agreement (EDEA – Sporazum o izmenjavi podatkov)

Sporazum je osrednji element Europeaninega licenciranja. Oblikuje odnos med Europeano in ponudniki podatkov. Za sporazum je ključno to da:

 • so vsi posredovani metapodatki objavljeni kot odprti podatki, pod licenco CC0 (Creative Commons Zero Public Domain Dedication)
 • so vsi objekti, ki so dosegljivi preko Europeane označeni z licenco, ki označuje status avtorskih pravic s katerimi je zaščiten. Če je objekt v javni domeni, mora biti kot takšen tudi označen.


LOD – Linked Open Data (povezani odprti podatki)

Povezani odprti podatki so koncept, ki ga je svetu predstavil ustanovitelj svetovnega spleta Tim Berners-Lee. Glavna ideja koncepta je, da bi na spletu objavljali podatke, ki so odprti in strukturirani glede na isti format, tako da jih lahko med seboj povežemo in jih analiziramo naenkrat. Koncept povezanih odprtih podatkov igra ključno vlogo v Europeanini strategiji 2015-2020. Za takšno povezovanje podatkov je ključno izpolnjevanje 4 pogojev:

 • podatki morajo biti odprti, javni, dostopni,
 • oblikovani morajo biti tako, da je vsak povezovalni člen prikazan v svoji najenostavnejši obliki z uporabo RDF modela za izmenjavo podatkov,
 • podatki potrebujejo svoj URI ali enolični identifikator vira,
 • objavljeni in dosegljivi morajo biti preko internetnega protokola http.


Zakaj so povezani odprti podatki koristni?

 • Ker je vaša spletna stran zdaj povezana z drugimi spletnimi stranmi, bo na spletnih iskalnikih dosegla višji rang med zadetki.
 • Vaši podatki bodo zaradi vseh povezav obogateni in bolj vidni na svetovnem spletu.
 • Uporabnik bo lahko, s pomočjo povezanih odprtih podatkov, vedno prišel do dodatnih informacij, ne glede na jezik, ki ga govori.
 • Vir, ki ga uporabljamo je živa in nenehno se spreminjajoča stran, ki uporabnikom nudi ažurne informacije, preko katerih lahko pridejo do drugih, relevantnih in povezanih informacij.


Kako to dosežemo?

Vrednost atributa, npr. predmetne oznake (subject) v XML datoteki, zamenjamo z unikatnim identifikatorjem, v obliki niza številk, ki v izbranem viru predstavljajo predmetno oznako. Številka je vedno ista, ne glede na jezik ali državo izvora digitalnega objekta, kar omogoča, da uporabnik, s pomočjo brskalnika, ki zazna njegovo lokacijo, hitro in enostavno pridobi željene informacije v svojem jeziku. (tu damo nek primer, da bo bolj razvidno) V našem primeru enolični identifikator vira (URI), ki ga za identifikacijo atributa predmetne oznake uporabljamo mi, vodi na stran, ki je živa in se s pomočjo njenih uporabnikov nenehno obnavlja ter dopolnjuje. Tako bodo uporabniki vedno prišli do najnovejših informacij, ki jih na enostaven način pripeljejo do drugih, povezanih informacij.

Gostovanje vaših zbirk

Brezplačno vzdržujemo in gostimo metapodatke vaši zbirk.

Varnost

Pri nas so vaši podatki varni!

Izmenjava podatkov

Zagotavljamo več načinov uvoza/izvoza metapodatkov od vas in naprej.

Pomoč

Z vseljem vam bomo pomagali objaviti zbirko na Agregatorju

Partnerji

Ministrstvo za kulturo financira Nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture, Narodna in univerzitetna knjižnice zagotavlja razvoj in vzdrževanje storitve. Partnerji so organizacije, ki prispevajo metapodatke v agregator in ga na ta način izgrajujejo.

Digitalna knjižnica Slovenije
Culture.si Sigic.si Sigledal.org

Zbirke

Seznam dostopnih zbirk. Zbirke so rezlutat digitalizacije naših partnerjev oziroma so nastale nastale s sodelovanjem v različnih (mednarodnih) projektih

Projekt ali zbirka Metapodatkovna shema Število zapisov Dostop Ustvarjalec zbirke Datum
AthenaPlus_Kosovel ese 1046 ogled AthenaPlus 17.7.2014
AthenaPlus_Slovenski_Narod ese 23477 ogled AthenaPlus 17.7.2014
AthenaPlus_Arhiv_Novi_Akordi ese 542 ogled AthenaPlus 17.7.2014
AthenaPlus_Jutro ese 9062 ogled AthenaPlus 17.7.2014
AthenaPlus_Emona ese 15 ogled AthenaPlus 17.7.2014
AthenaPlus_Slovenec ese 23423 ogled AthenaPlus 17.7.2014
AthenaPlus_Fran_Vesel ese 604 ogled AthenaPlus 4.12.2016
Project-DEDI ese 444 ogled Dedi 23.11.2012
Herman Potočnik ese 1 ogled dLib.si 23.11.2012
Europeana_Newspapers_Jadranska_zarja ese 20 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Naprej ese 78 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Ljubljanski_casnik ese 301 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Carnilolia ese 631 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Jadranski_Slavjan ese 6 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Pravnik_slovenski ese 32 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Lublanske_novize ese 277 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Zgodnja_danica ese 2635 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Slovenija ese 184 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Besednik ese 171 ogled Europeana Newspapers 9.1.2015
Europeana_Newspapers_Slavljan ese 29 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Slovenski_glasnik ese 162 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Slovenski_cerkveni_casopis ese 27 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Triglav ese 392 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Edinost ese 12888 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Glasnik_slovenskega_slovstva ese 1 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Zvon ese 144 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Kres ese 70 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Kmetijske_in_rokodelske_novice ese 3403 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
ECC_posters edm 3144 ogled Europeana Newspapers 8.7.2020
Europeana_Newspapers_Solski_prijatel ese 524 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Slovenska_bcela ese 110 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Ilirski_primorjan ese 24 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Vedez ese 134 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
ECC_Kmetijske in rokodelske novice EDM 36564 ogled Europeana Newspapers 4.2.2020
Europeana_Newspapers_Torbica ese 12 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Clevelandska_Amerika ese 1234 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Europeana_Newspapers_Blatter_aus_krain ese 367 ogled Europeana Newspapers 23.7.2014
Kamra_album edm 2740 ogled Kamra 1.9.2023
Kamra_multimedia edm 39270 ogled Kamra 1.9.2023
Culture.si - portal za mednarodno sodelovanje edm 3132 ogled Ljudmila 2.3.2023
Moderna galerija ese 1030 ogled Museum of Modern art 5.5.2015
MONTENEGRO - Postcards edm 55 ogled project CSEEE 4.10.2016
SERBIA - Ljubomir Ivanović edm 73 ogled project CSEEE 3.10.2016
MACEDONIA - Graphic collection edm 122 ogled project CSEEE 7.10.2016
MACEDONIA - Rare and old printed books edm 89 ogled project CSEEE 4.10.2016
SERBIA - Old Serbian Photography edm 176 ogled project CSEEE 3.10.2016
SERBIA - Contemporaries and Intermediaries of Dositej i Vuk edm 16 ogled project CSEEE 3.10.2016
MONTENEGRO - Posters edm 32 ogled project CSEEE 4.10.2016
SERBIA - Manuscript music edm 72 ogled project CSEEE 3.10.2016
SERBIA - Periodic "Big war" edm 5505 ogled project CSEEE 17.10.2016
Graphics oai_dc 122 ogled project CSEEE 6.10.2016
SERBIA - Beograd's newspaper edm 875 ogled project CSEEE 17.10.2016
sigic_articles edm ogled Sigic Nikoli
Sigic - knjige ese 5 ogled Sigic 23.5.2014
sigic_images edm 832 ogled Sigic 29.11.2017
ECC Sigledal posters edm 94 ogled Sigledal 12.2.2023
ECC Sigledal images edm 3887 ogled Sigledal 12.2.2023
ECC Sigledal misc edm 282 ogled Sigledal 12.2.2023
ECC Sigledal sketches edm 727 ogled Sigledal 12.2.2023
ECC Sigledal puppets edm 17 ogled Sigledal 12.2.2023
ECC Sigledal articles edm 48 ogled Sigledal 12.2.2023
ECC Sigledal programme notes edm 54 ogled Sigledal 12.2.2023
Mariborska knjižnica ese 36 ogled Slovenski nacionalni agregator 11.5.2017
Visokosolska dela ese 1027 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.10.2015
Štajerc edm edm 8675 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.4.2015
zdravljica edm 1 ogled Slovenski nacionalni agregator 18.2.2019
Mestna knjižnica Kranj ese 3218 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
ECC_postcards edm 649 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.7.2020
ECC Euroepana Travel edm 768 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.7.2020
Fotografije ese 9845 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
ECC Old Music Records edm 99 ogled Slovenski nacionalni agregator 20.4.2020
Knjižnica Srečka Vilharja ese 2302 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Knjižnica Dušana Černeta Trst ese 77 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
rise_old_magazines edm 97 ogled Slovenski nacionalni agregator 6.6.2019
Znanstveni clanki ese 44896 ogled Slovenski nacionalni agregator 30.9.2013
Knjižnica Logatec ese 508 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
ECC Laibacher Zeitung EDM 59739 ogled Slovenski nacionalni agregator 28.1.2020
poročila arrs ese 2182 ogled Slovenski nacionalni agregator 24.9.2015
ECC_NEWSPAPERS_4 EDM 27812 ogled Slovenski nacionalni agregator 3.2.2020
test_tier_10000 EDM 10000 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.12.2019
Slovenski gospodar edm edm 41640 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.4.2015
Knjižnica Velenje ese 1657 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Visokošolska dela ese 904 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Phd and other materials oai_dc 1479 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.2.2016
Primorec EDM format edm 6 ogled Slovenski nacionalni agregator 28.7.2015
Splošna Knjižnica Ljutomer ese 3 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Zvocni posnetki ese 100 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Mestna knjižnica Ljubljana ese 88316 ogled Slovenski nacionalni agregator 11.3.2013
Slovenski narod edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani - Visokošolska dela ese 8 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Music records edm 99 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.9.2016
Ljubljanski Zvon EDM edm 11989 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.9.2016
Postcards EDM edm 652 ogled Slovenski nacionalni agregator 13.9.2016
OpenAIRE oai_dc 129632 ogled Slovenski nacionalni agregator 11.6.2020
Knjižnica Litija ese 261 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Knjige - edm edm 8608 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.4.2015
Dom in svet ese 17356 ogled Slovenski nacionalni agregator 9.3.2013
Plakati ese 6134 ogled Slovenski nacionalni agregator 30.9.2013
Glas naroda New York edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
Nasa skupnost edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
Posters edm 3145 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.9.2016
ECC Foto Kenda edm 645 ogled Slovenski nacionalni agregator 15.6.2020
Valvasorjeva knjižnica ese 548 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
New Chords edm 1646 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.9.2016
Knjige ese 9104 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.10.2015
Rise_of_Literacy_in_Europe_part_3 edm 38558 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.3.2019
Science literature oai_dc 68865 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.2.2016
Ljubljanski Zvon ese 11297 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.3.2013
Kmetijske in rokodelske novice edm 36564 ogled Slovenski nacionalni agregator 21.7.2015
Rise_of_Literacy_in_Europe_part_1 edm 64549 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.3.2019
Laibacher Zeitung, Illyrisches Blatt edm 59739 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.9.2016
Rise_of_Literacy_in_Europe_part_2 edm 22774 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.3.2019
Notno gradivo ese 2032 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Goriška knjižnica Franceta Bevka ese 6701 ogled Slovenski nacionalni agregator 3.12.2016
Knjižnica Ivana Tavčarja EDM 2164 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Acta-Histriae Open-AIR oai_dc 456 ogled Slovenski nacionalni agregator 19.1.2016
ECC_maps edm 166 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.7.2020
Laibacher zeitung complete edm edm 58023 ogled Slovenski nacionalni agregator 16.2.2016
Europeana Travel edm 697 ogled Slovenski nacionalni agregator 9.9.2016
Rokopisi Srecka Kosovela, Slovenski narod, Virtualna Emona, Zbirka fotografij Frana Vesela, Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK edm 24762 ogled Slovenski nacionalni agregator 17.6.2020
Mestna knjižnica Grosuplje ese 400 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.7.2014
Zemljevidi ese 560 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Postcards and Vedute edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
Knjižnica Domžale ese 1372 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
rise_of_literacy_books edm 444 ogled Slovenski nacionalni agregator 13.8.2019
ECC Newspapers 1 extended edm 88577 ogled Slovenski nacionalni agregator 20.1.2020
ECC Books edm 435 ogled Slovenski nacionalni agregator 24.3.2020
Maps edm 168 ogled Slovenski nacionalni agregator 27.9.2016
Arma edm edm 67 ogled Slovenski nacionalni agregator 24.8.2022
Marburger Zeitung edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
3d predmeti ese 15 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Virtualne razstave ese 11 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Slovenian music information centre edm 837 ogled Slovenski nacionalni agregator 3.4.2020
New Music edm 149 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.9.2016
eodopen projekt EDM 887 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.5.2023
Knjižnica Makse Samsa ese 34 ogled Slovenski nacionalni agregator 6.1.2015
Multimedija ese 2 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
repozitoriji znanstveni članki ese 63756 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.10.2015
Ama for Europeana edm 490 ogled Slovenski nacionalni agregator 27.5.2022
materiali in tehnologije oai_dc 1620 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.5.2020
slavia oai_dc 340 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.5.2020
Knjižnica Laško ese 3 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Rokopisi ese 173 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Filmi ese 35 ogled Slovenski nacionalni agregator 23.5.2014
Mestna Knjižnica Piran ese 1 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Knjižnica Mirana Jarca ese 2889 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Zaključna poročila ARRS ese 1243 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Ivan's letters to Maria edm 13 ogled Slovenski nacionalni agregator 19.3.2019
slovenski-gospodar_ljubljanski-zvon edm 53203 ogled Slovenski nacionalni agregator 21.1.2020
Dom in svet (Home and World) edm 17356 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.9.2016
ECC_Newspapers3_extend EDM 36229 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.2.2020
Knjižnica Lenart ese 134 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
ECC Newspapers 2 extend edm 24434 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.1.2020
Knjižnica Josipa Vošnjaka ese 394 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Marburger Zeitung ese 9303 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Matična knjižnica Kamnik ese 828 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Slovenian Research Agency oai_dc 2182 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.2.2016
Osrednja knjižnica Celje ese 14839 ogled Slovenski nacionalni agregator 9.3.2013
Učiteljski tovariš edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
rise_of_literacy_manuscripts edm 73 ogled Slovenski nacionalni agregator 13.8.2019
test-images edm 7034 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.12.2019
Naš časopis ese 301 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.10.2013
Eod bibliografija oai_dc 2407 ogled Slovenski nacionalni agregator 13.12.2017
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ese 1743 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.7.2014
Digitization from project Adrion Cultural Heritage Collections Network EDM 809 ogled Slovenski nacionalni agregator 29.3.2023

naročite se

na mesečne novice

Projektov / partnerjev

+

Zbirk

različnih kanalov oddaj

Zadnje novice

National, domain and thematic aggregators, support Europeana in its mission to ‘transform the world with culture’. Their primary aim is to support cultural institutions and provide access to authentic, trustworthy and robust data and content that is accessible for use by the general public, education, research and the creative industries.

Več: Europeana Aggregators

NUK, v sodelovanju z europeano in sorodnimi agregatorji širomEvrope, sodeluje v projektu Europeana Common Culture. Namen projekta je še izboljšati kvaliteto metapodatkov in podatkov na spletnem portalu Europeana. Na področju metapodatkov z vpeljavo odprtih podatkov (Linked Open Data), pri podatkih - slikovnem gradivu pa želimo izboljšati ločljivost in velikost gradiva. Projekt bo trajal do julija 2020.

Več: Europeana Common Culture

Slovenska kulturna dediščina v digitalnem svetu

V Narodni in univerzitetni knjižnici smo v luči prihajajoče nacionalne delavnice “Slovenska kulturna dediščina v digitalnem svetu” pripravili slovenski prevod Europeanine publikacije “Več daš, več dobiš – Europeanin okvir za objavljanje V 1.1.”. Publikacija na enostaven način prikaže kako kvalitetni metapodatki in vsebine, pripomorejo k spletni vidnosti in promociji digitalnih zbirk na Europeana Collections in drugje. Publikacijo si lahko ogledate na povezavi: publikacija