Nacionalni agregegator e-vsebin.

Postanite vidni na Europeani, v repozitorijih znanja in širše.

Objavite zbirko na agregator.si.

Zagotovite ponovno uporabo vaših metapodatkov brez odvečnih postopkov.O agregatorju

Nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture, je storitev, ki metapodatke o digitalnih zbirkah slovenskih ustanov s področja kulture, zbira, hrani in posreduje Europeani, evropski digitalni knjižnici, muzeju in arhivu.Zakaj deliti svoje zbirke?

 • Vaše digitalne zbirke bodo pridružene spletnemu viru, na katerem svoje digitalne zbirke prikazuje na tisoče različnih ustanov s področja kulture, širom Evrope.
 • S pridružitvijo svojih digitalnih zbirk Europeani, bodo vaše digitalne vsebine dosegle novo občinstvo, ki ni lokalno in jezikovno omejeno.
 • Povečali boste prepoznavnost svoje ustanove na mednarodni ravni.
 • Povezali se boste in sodelovali z drugimi ustanovami, pri projektih, digitalizaciji gradiva in dopolnjevanju že obstoječih digitalnih zbirk.
 • Vaši metapodatki bodo skladni z Europeaninim podatkovnim modelom (Europeana Data Model - EDM), katerega uporabljajo številne digitalne knjižnice in druge ustanove s področja kulture širom Evrope.
 • Vaši metapodatki bodo pridobili dodano vrednost, ki jo vašim digitalnim zbirkam prispevajo povezani odprti podatki (ang. Open Linked Data).
 • Vaši metapodatki bodo varno in trajno hranjeni v repozitoriju nacionalnega agregatorja.
 • Kar pa je najpomembnejše, vaše fizično gradivo, dokumenti ali artefakti bodo s pomočjo celotnega procesa, od digitalizacije do objave na spletu, zaživeli na novo.

Kako deluje proces

Če želite svoje zbirke pridružiti Europeani, ki je ena izmed največjih spletnih storitev za dostop do digitalnih virov, v katerem je mogoče najti zbirke velikega števila evropskih ustanov s področja kulture, je pomembno, da so vaše zbirke že v digitalni obliki in objavljene na spletu. Če vašega gradiva ali artefaktov še nimate v digitalni obliki, se lahko za digitalizacijo dogovorite tudi z nami. Vse kar nato potrebujemo od vas, so metapodatki, ki opisujejo digitaliziran objekt kulturne dediščine. Metapodatki morajo biti le dovolj natančni, v pravilno obliko in format pa bomo jih oblikovali mi. Te nato v obliki xml datoteke trajno hranimo v našem repozitoriju, preko protokola OAI-PMH pa jih posredujemo Europeani. Na Europeaninem portalu je prikazan predogled slike, metapodatki in povezava na lokacijo, kjer se vaš digitalni objekt nahaja, torej na vaš spletni portal oziroma spletno stran. S tem lahko znatno povečate promet na vaši spletni strani.Europeana

Europeana je platforma za dostop do digitalne kulturne dediščine Evrope. Je digitalna knjižnica, arhiv in muzej. Uporabnikom omogoča dostop do več kot 53 milijonov digitaliziranih objektov iz več kot 3500 evropskih knjižnic, muzejev, galerij, arhivov in drugih avdiovizualnih zbirk, pri čemer pa je potrebno vedeti, da Europeana sama ne hrani digitalnih objektov, temveč zgolj objavlja metapodatke, ki so strukturirani opisi digitalnih objektov kulturne dediščine. Metapodatkovni zapis se je skozi leta spreminjal. Danes je v uporabi EDM – Europeana Data Model (Europeanin podatkovni model), ki je prešel v uporabo pri mnogih ustanovah, ki delujejo na področju kulturne dediščine.EDM – Europeana Data Model (Europeanin podatkovni model)

Europeanin podatkovni model je integracijski medij, ki omogoča zbiranje, povezovanje in obogatitev opisov digitalnih objektov kulturne dediščine, ki jih zagotovijo ponudniki vsebin. Kot takšen mora vsebovati vsak element, ki ga lahko najdemo v opisu objekta in ga zagotovi ponudnik. Ker se opisi različnih elementov razlikujejo od ponudnika do ponudnika, je te praktično nemogoče popolnoma definirati, zato je nabor elementov odprt, kar pomeni, da ga je mogoče razširiti in prilagoditi glede na potrebe novih ponudnikov. (povzeto po Definition of the Europeana Data Model v5.2.7) Da lahko svoje zbirke priključite Europeani, morajo biti vaši metapodatki oblikovani v skladu z Europeaninim podatkovnim modelom (Europeana Data Model EDM). Za pretvorbo iz metapodatkovnega modela, ki ga uporabljate v vaši ustanovi, v EDM, poskrbimo mi. Vse kar potrebujemo od vas, so metapodatkovni opisi digitaliziranih objektov.Avtorska pravica, javna domena in licenciranje dostopa in uporabe gradiva

Pri digitalizaciji in objavljanju vaših zbirk, posvečamo posebno pozornost avtorski pravici. Če gradivo ali objekt ni v javni domeni, morate pridobiti dovoljenje za objavo. Objekt mora biti označen z ustrezno Europeanino licenco za dostopnost in uporabo gradiva. Izjema: Zakon o avtorski in sorodni pravici (ZASP) je stopil v veljavo 29. 4. 1995, pred tem je veljalo, da je avtorsko delo varovano za čas življenja in 50 let po smrti avtorja. Tako so dela, katerih avtorji so umrli pred letom 1944 v javni domeni.Materialna avtorska pravica

Če je delo, ki ga želimo digitalizirati in objaviti na spletu, še avtorskopravno varovano, moramo od avtorja, avtorjevega dediča ali morebitnega drugega lastnika avtorske pravice pridobiti dovoljenje za reproduciranje za shranitev v elektronski obliki.Osirotelo delo

Je delo, katerega avtorjev po skrbnem iskanju ni bilo mogoče najti ali opredeliti, je varovano z ZASP in je bilo prvič izdano ali priobčeno javnosti v državi članici Evropske unije, ali če ga je, s soglasjem avtorja, objavila pravna oseba in je mogoče domnevati, da avtor ne nasprotuje objavi dela.Europeanine licence za dostop in uporabo gradiva

Ena izmed prednosti spletnega deljenja vaših zbirk na Europeani je, da bodo te, z uporabo mednarodno interoperabilnih licenc za dostop in uporabo gradiva lažje dosegljive in uporabnejše. Več o licencah, ki jih za označevanje dostopa in uporabo gradiva, uporablja Europeana lahko najdete na sledečem naslovu: http://rightsstatements.orgEuropeana Data Exchange Agreement (EDEA – Sporazum o izmenjavi podatkov)

Sporazum je osrednji element Europeaninega licenciranja. Oblikuje odnos med Europeano in ponudniki podatkov. Za sporazum je ključno to da:

 • so vsi posredovani metapodatki objavljeni kot odprti podatki, pod licenco CC0 (Creative Commons Zero Public Domain Dedication)
 • so vsi objekti, ki so dosegljivi preko Europeane označeni z licenco, ki označuje status avtorskih pravic s katerimi je zaščiten. Če je objekt v javni domeni, mora biti kot takšen tudi označen.


LOD – Linked Open Data (povezani odprti podatki)

Povezani odprti podatki so koncept, ki ga je svetu predstavil ustanovitelj svetovnega spleta Tim Berners-Lee. Glavna ideja koncepta je, da bi na spletu objavljali podatke, ki so odprti in strukturirani glede na isti format, tako da jih lahko med seboj povežemo in jih analiziramo naenkrat. Koncept povezanih odprtih podatkov igra ključno vlogo v Europeanini strategiji 2015-2020. Za takšno povezovanje podatkov je ključno izpolnjevanje 4 pogojev:

 • podatki morajo biti odprti, javni, dostopni,
 • oblikovani morajo biti tako, da je vsak povezovalni člen prikazan v svoji najenostavnejši obliki z uporabo RDF modela za izmenjavo podatkov,
 • podatki potrebujejo svoj URI ali enolični identifikator vira,
 • objavljeni in dosegljivi morajo biti preko internetnega protokola http.


Zakaj so povezani odprti podatki koristni?

 • Ker je vaša spletna stran zdaj povezana z drugimi spletnimi stranmi, bo na spletnih iskalnikih dosegla višji rang med zadetki.
 • Vaši podatki bodo zaradi vseh povezav obogateni in bolj vidni na svetovnem spletu.
 • Uporabnik bo lahko, s pomočjo povezanih odprtih podatkov, vedno prišel do dodatnih informacij, ne glede na jezik, ki ga govori.
 • Vir, ki ga uporabljamo je živa in nenehno se spreminjajoča stran, ki uporabnikom nudi ažurne informacije, preko katerih lahko pridejo do drugih, relevantnih in povezanih informacij.


Kako to dosežemo?

Vrednost atributa, npr. predmetne oznake (subject) v XML datoteki, zamenjamo z unikatnim identifikatorjem, v obliki niza številk, ki v izbranem viru predstavljajo predmetno oznako. Številka je vedno ista, ne glede na jezik ali državo izvora digitalnega objekta, kar omogoča, da uporabnik, s pomočjo brskalnika, ki zazna njegovo lokacijo, hitro in enostavno pridobi željene informacije v svojem jeziku. (tu damo nek primer, da bo bolj razvidno) V našem primeru enolični identifikator vira (URI), ki ga za identifikacijo atributa predmetne oznake uporabljamo mi, vodi na stran, ki je živa in se s pomočjo njenih uporabnikov nenehno obnavlja ter dopolnjuje. Tako bodo uporabniki vedno prišli do najnovejših informacij, ki jih na enostaven način pripeljejo do drugih, povezanih informacij.

Gostovanje vaših zbirk

Brezplačno vzdržujemo in gostimo metapodatke vaši zbirk.

Varnost

Pri nas so vaši podatki varni!

Izmenjava podatkov

Zagotavljamo več načinov uvoza/izvoza metapodatkov od vas in naprej.

Pomoč

Z vseljem vam bomo pomagali objaviti zbirko na Agregatorju

Partnerji

Ministrstvo za kulturo financira Nacionalni agregator e-vsebin s področja kulture, Narodna in univerzitetna knjižnice zagotavlja razvoj in vzdrževanje storitve. Partnerji so organizacije, ki prispevajo metapodatke v agregator in ga na ta način izgrajujejo.

Digitalna knjižnica Slovenije
Culture.si Sigic.si Sigledal.org

Zbirke

Seznam dostopnih zbirk. Zbirke so rezlutat digitalizacije naših partnerjev oziroma so nastale nastale s sodelovanjem v različnih (mednarodnih) projektih

Projekt ali zbirka Metapodatkovna shema Število zapisov Dostop Ustvarjalec zbirke Datum
AthenaPlus_Kosovel ese 1046 ogled AthenaPlus 17.
AthenaPlus_Slovenski_Narod ese 23477 ogled AthenaPlus 17.
AthenaPlus_Arhiv_Novi_Akordi ese 542 ogled AthenaPlus 17.
AthenaPlus_Jutro ese 9062 ogled AthenaPlus 17.
AthenaPlus_Emona ese 15 ogled AthenaPlus 17.
AthenaPlus_Slovenec ese 23423 ogled AthenaPlus 17.
AthenaPlus_Fran_Vesel ese 604 ogled AthenaPlus 4.
Project-DEDI ese 444 ogled Dedi 23.
test for 3d objects EDM 3 ogled dLib.si 26.
3d model for Twin It! EDM 2 ogled dLib.si 5.
Herman Potočnik ese 1 ogled dLib.si 23.
Europeana_Newspapers_Jadranska_zarja ese 20 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Naprej ese 78 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Ljubljanski_casnik ese 301 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Carnilolia ese 631 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Jadranski_Slavjan ese 6 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Pravnik_slovenski ese 32 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Lublanske_novize ese 277 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Zgodnja_danica ese 2635 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Slovenija ese 184 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Besednik ese 171 ogled Europeana Newspapers 9.
Europeana_Newspapers_Slavljan ese 29 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Slovenski_glasnik ese 162 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Slovenski_cerkveni_casopis ese 27 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Triglav ese 392 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Edinost ese 12888 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Glasnik_slovenskega_slovstva ese 1 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Zvon ese 144 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Kres ese 70 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Kmetijske_in_rokodelske_novice ese 3403 ogled Europeana Newspapers 23.
ECC_posters edm 3144 ogled Europeana Newspapers 8.
Europeana_Newspapers_Solski_prijatel ese 524 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Slovenska_bcela ese 110 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Ilirski_primorjan ese 24 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Vedez ese 134 ogled Europeana Newspapers 23.
ECC_Kmetijske in rokodelske novice EDM 36564 ogled Europeana Newspapers 4.
Europeana_Newspapers_Torbica ese 12 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Clevelandska_Amerika ese 1234 ogled Europeana Newspapers 23.
Europeana_Newspapers_Blatter_aus_krain ese 367 ogled Europeana Newspapers 23.
CRO part of E-Routes project EDM 6 ogled E_ROUTES 27.
SI part of E-ROUTES_project EDM 21 ogled E_ROUTES 11.
SRB part of E-Routes project EDM 13 ogled E_ROUTES 27.
ITA part of E-Routes project EDM 209 ogled E_ROUTES 27.
Kamra_album edm 2740 ogled Kamra 1.
Kamra_multimedia edm 39270 ogled Kamra 1.
Culture.si - portal za mednarodno sodelovanje edm 3132 ogled Ljudmila 2.
Moderna galerija ese 1030 ogled Museum of Modern art 5.
MONTENEGRO - Postcards edm 55 ogled project CSEEE 4.
SERBIA - Ljubomir Ivanović edm 73 ogled project CSEEE 3.
MACEDONIA - Graphic collection edm 122 ogled project CSEEE 7.
MACEDONIA - Rare and old printed books edm 89 ogled project CSEEE 4.
SERBIA - Old Serbian Photography edm 176 ogled project CSEEE 3.
SERBIA - Contemporaries and Intermediaries of Dositej i Vuk edm 16 ogled project CSEEE 3.
MONTENEGRO - Posters edm 32 ogled project CSEEE 4.
SERBIA - Manuscript music edm 72 ogled project CSEEE 3.
SERBIA - Periodic "Big war" edm 5505 ogled project CSEEE 17.
Graphics oai_dc 122 ogled project CSEEE 6.
SERBIA - Beograd's newspaper edm 875 ogled project CSEEE 17.
sigic_articles edm ogled Sigic Nikoli
Sigic - knjige ese 5 ogled Sigic 23.
sigic_images edm 832 ogled Sigic 29.
ECC Sigledal posters edm 105 ogled Sigledal 27.
ECC Sigledal images edm 4153 ogled Sigledal 28.
ECC Sigledal misc edm 291 ogled Sigledal 28.
ECC Sigledal sketches edm 746 ogled Sigledal 27.
ECC Sigledal puppets edm 17 ogled Sigledal 28.
ECC Sigledal articles edm 47 ogled Sigledal 28.
ECC Sigledal programme notes edm 53 ogled Sigledal 28.
Mariborska knjižnica ese ogled Slovenski nacionalni agregator 27.
Visokosolska dela ese 1027 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.
Štajerc edm edm 8675 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.
zdravljica edm 1 ogled Slovenski nacionalni agregator 18.
Mestna knjižnica Kranj ese 3218 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
ECC_postcards edm 649 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
ECC Euroepana Travel edm 768 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
Fotografije ese 9845 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
ECC Old Music Records edm 99 ogled Slovenski nacionalni agregator 20.
Knjižnica Srečka Vilharja ese 2302 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Knjižnica Dušana Černeta Trst ese 77 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
rise_old_magazines edm 97 ogled Slovenski nacionalni agregator 6.
Znanstveni clanki ese 44896 ogled Slovenski nacionalni agregator 30.
Knjižnica Logatec ese 508 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
ECC Laibacher Zeitung EDM 59739 ogled Slovenski nacionalni agregator 28.
poročila arrs ese 2182 ogled Slovenski nacionalni agregator 24.
ECC_NEWSPAPERS_4 EDM 27812 ogled Slovenski nacionalni agregator 3.
test_tier_10000 EDM 10000 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Slovenski gospodar edm edm 41640 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.
Knjižnica Velenje ese 1657 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Visokošolska dela ese 904 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Phd and other materials oai_dc 1479 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.
Primorec EDM format edm 6 ogled Slovenski nacionalni agregator 28.
Splošna Knjižnica Ljutomer ese 3 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Zvocni posnetki ese 100 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Mestna knjižnica Ljubljana ese 88316 ogled Slovenski nacionalni agregator 11.
Slovenski narod edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani - Visokošolska dela ese 8 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Music records edm 99 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
Ljubljanski Zvon EDM edm 11989 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
Postcards EDM edm 652 ogled Slovenski nacionalni agregator 13.
OpenAIRE oai_dc 129632 ogled Slovenski nacionalni agregator 11.
Knjižnica Litija ese 261 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Knjige - edm edm 8608 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.
Dom in svet ese 17356 ogled Slovenski nacionalni agregator 9.
Plakati ese 6134 ogled Slovenski nacionalni agregator 30.
Glas naroda New York edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
Nasa skupnost edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
Posters edm 3145 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
ECC Foto Kenda edm 645 ogled Slovenski nacionalni agregator 15.
Valvasorjeva knjižnica ese 548 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
New Chords edm 1646 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
Knjige ese 9104 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.
Rise_of_Literacy_in_Europe_part_3 edm 38558 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.
Science literature oai_dc 68865 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.
Ljubljanski Zvon ese 11297 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.
Kmetijske in rokodelske novice edm 36564 ogled Slovenski nacionalni agregator 21.
Rise_of_Literacy_in_Europe_part_1 edm 64549 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.
Laibacher Zeitung, Illyrisches Blatt edm 59739 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.
Rise_of_Literacy_in_Europe_part_2 edm 22774 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.
Notno gradivo ese 2032 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Goriška knjižnica Franceta Bevka ese 6701 ogled Slovenski nacionalni agregator 3.
Knjižnica Ivana Tavčarja EDM 2164 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Acta-Histriae Open-AIR oai_dc 456 ogled Slovenski nacionalni agregator 19.
ECC_maps edm 166 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
Laibacher zeitung complete edm edm 58023 ogled Slovenski nacionalni agregator 16.
Europeana Travel edm 697 ogled Slovenski nacionalni agregator 9.
Rokopisi Srecka Kosovela, Slovenski narod, Virtualna Emona, Zbirka fotografij Frana Vesela, Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK edm 24762 ogled Slovenski nacionalni agregator 17.
Mestna knjižnica Grosuplje ese 400 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.
Zemljevidi ese 560 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Postcards and Vedute edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
Knjižnica Domžale ese 1372 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
rise_of_literacy_books edm 444 ogled Slovenski nacionalni agregator 13.
ECC Newspapers 1 extended edm 88577 ogled Slovenski nacionalni agregator 20.
ECC Books edm 435 ogled Slovenski nacionalni agregator 24.
Maps edm 168 ogled Slovenski nacionalni agregator 27.
Arma edm edm 67 ogled Slovenski nacionalni agregator 24.
Marburger Zeitung edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
3d predmeti ese 15 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Virtualne razstave ese 11 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Slovenian music information centre edm 837 ogled Slovenski nacionalni agregator 3.
New Music edm 149 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
eodopen projekt EDM 887 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.
Knjižnica Makse Samsa ese 34 ogled Slovenski nacionalni agregator 6.
Multimedija ese 2 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
repozitoriji znanstveni članki ese 63756 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.
Ama for Europeana edm 490 ogled Slovenski nacionalni agregator 27.
materiali in tehnologije oai_dc 1620 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.
slavia oai_dc 340 ogled Slovenski nacionalni agregator 14.
Knjižnica Laško ese 3 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Rokopisi ese 173 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Filmi ese 35 ogled Slovenski nacionalni agregator 23.
Mestna Knjižnica Piran ese 1 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Knjižnica Mirana Jarca ese 2889 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Zaključna poročila ARRS ese 1243 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Ivan's letters to Maria edm 13 ogled Slovenski nacionalni agregator 19.
slovenski-gospodar_ljubljanski-zvon edm 53203 ogled Slovenski nacionalni agregator 21.
Dom in svet (Home and World) edm 17356 ogled Slovenski nacionalni agregator 8.
ECC_Newspapers3_extend EDM 36229 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Knjižnica Lenart ese 134 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
ECC Newspapers 2 extend edm 24434 ogled Slovenski nacionalni agregator 22.
Knjižnica Josipa Vošnjaka ese 394 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Marburger Zeitung ese 9303 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Matična knjižnica Kamnik ese 828 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Slovenian Research Agency oai_dc 2182 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.
Osrednja knjižnica Celje ese 14839 ogled Slovenski nacionalni agregator 9.
Učiteljski tovariš edm edm ogled Slovenski nacionalni agregator Nikoli
rise_of_literacy_manuscripts edm 73 ogled Slovenski nacionalni agregator 13.
test-images edm 7034 ogled Slovenski nacionalni agregator 12.
Naš časopis ese 301 ogled Slovenski nacionalni agregator 2.
Eod bibliografija oai_dc 2407 ogled Slovenski nacionalni agregator 13.
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota ese 1743 ogled Slovenski nacionalni agregator 7.
Digitization from project Adrion Cultural Heritage Collections Network EDM 809 ogled Slovenski nacionalni agregator 29.

Projektov / partnerjev

+

Zbirk

različnih kanalov oddaj

Zadnje novice

Rezultati projekta bodo ponudili vpogled v uporabo pisanih gradiv v Evropi skozi stoletja (od šestega do dvajsetega). Pisanje je omogočilo ljudem, ne samo razumeti svet okrg njih, temveč tudi razviti osebno in nacionalno identiteto ter kulturo.

Več: Rise of Literacy

picture Aggregator Forum, Berlin 2018

Letošnji prvi agregator forum je potekal v Berlinu. Srečanje je potekalo med več kot tridesetimi nacionalnimi, domenskimi in tematskimi agregatorji.

Podane so bile smernice in poti za delo v letu 2018 (letu kulture).

Več: Berlin 2018